top of page

veiligheid

“Veiligheid op het werk is nauw verbonden met de gezondheid op het werk en is een multidisciplinaire benadering die tot doel heeft het risico van ongevallen tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit te elimineren of te verminderen. "

Onze aangeboden trainingen, op maat aanpasbaar:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Logo de T4S

Gebaren en houdingen

EHBO-team programma

Badmeester op het werk -
Bijscholing

Inleiding tot het programma voor psychososciale risico's

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

bottom of page